099. Agrimonia eupatoria. Åkermönja.

Botanical name: 

099. Agrimonia eupatoria. Åkermönja. Småborrar.

Rotbladen äro nästan lyrtaggade eller parbladiga, med sågtandade småblad, af hvilka det öfversta är udda och försedt med kort stjelk. Frukten är sträfhårig.

Linn. Flora Su. p. 162. Cl. 11. Dodecandr. 2:gyn.
Lilj. Sv. Fl. s. 195. Kl. 8. Tjugemänn.
Murr. App. Med. T. 3. p. 147. Pharm. Agrimoniae Herba.


På åkerrenar, i ängar och vid vägar, blommar Åkermönjan i Jul. och Aug.; den växer ymnigast i Skåne, men äfven i Uppland och andra lika nordliga orter. Roten är mångårig och grenig. Stjelken alns hög, kantig, hårig och bladig. Bladen äro håriga och sitta skiftevis; småbladen parvis äro omvändt äggformiga, inskurna eller sågtandade, men hvartannat par är odeladt ell. 3:deladt och mindre: det öfversta udda. Bladskärmarne månformiga och inskurna. Blommorna sitta i form af ax i ändan på örtstjelken. Blomstjelkarne äro korta. Blomfodret 5:tandadt, sträfhårigt af hår med krokiga spetsar och qvarsittande. Blombladen äro 5, fästade på blomfodret, och affallande. Frukten består af 2 frö i blomfodrets botten.

— Varierar, till antalet af ståndare.

Färsk luktar örten aromatisk, och torkad smakar den något bäsk och sträf. Infusion gjord derpå med vatten svartnar af jernvitriols upplösning.

— Med Cicuteplåster utvertes och örten som te invertes, säger Chomel sig ha botat hårdheter i lefren. Den torde äfven gagna mot invertes sår, emedan dekokten blandad med Rosenhåning och insprutad i fistulösa eller pipsår har gagnat, äfvensom våta omslag af samma dekokt: man har ock användt den till gurgelvatten. Becker berömmer téet, drucket till några koppar 2 gånger om dagen tillika med litet lakris, emot gammalt utslag ell. skabb af så väl torr som fuktig natur. Emot reumatism, reformar och hudens sjukdomar är det äfven försökt. Roten till infusion skall brukas i Canada såsom feberdryck enligt Kalms uppgift. Blommorna äro till té helsosamma.

— Hästar och oxar äta ej denna planta.

Tab. — fig. a. blomfoder med ståndare och pistill — b. detsamma sedt på baksidan — c. fröhus — d. detsamma öppnadt; så att båda fröen synas; allt något förstoradt.

Tillägg, vol. 2:

Nr. 99. Åkermönja. Fl. d. Wett. Tjenar till garfning; och outslagna blommorna med blad och stjelkar, sätta på ylle, som lörst med Vismut är tillredt, en skön guldgul och varaktig färg.


Svensk Botanik, band 2, 1803. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.