Tillägg. Om mått och vikter.

Tillägg, vol. 2:

Till förklaring öfver de i texten förekommande medicinalväxter, anföres att 1 Liber (℔j) eller Skålp. innehåller 12 uns (℥); 1 uns delas i 8 drakmer (ʒj); 1 drakma håller 3 skrupler (℈j) och 1 skrupel 20 gran. Ett gran är mest lika med guldsmedernas ass ell. äss. Mot 1 uns svara vidare 9 qvintin eller 2¼ lod viktualievigt, och 1 drakma ell. 3 skrupler ungefär mot 1 qvintin; ½ uns är således något mera än 1 lod. Ett qvarter rent destill. vatten, väger vid pass 11 uns och 6 drakmer; men lika rymd svafvelsyra (vitriololja) väger mycket deröfver, då deremot sprit (spirit. vini) är lättare, och väger ett qvarter deraf 9 uns och 6 drakmer eller 22 lod viktualie vigt vid pass.


Svensk Botanik, band 2, 1803. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.