10. Mjöldryga. Claviceps purpurea Tul.

Botanical name: 

Bild n:o 10. Mjöldryga. Claviceps purpurea Tul. Allmänna kännetecken. är en företrädesvis å rågaxen, men äfven någongång å andra sädesslag förekommande parasitsvamp. Enligt Finska Farmakopén är mjölkdrygan afrundadt trekantig, rak eller böjd, afsmalnande mot båda ändarna, vanligen längdfårad, stundom grundt tvärsprickig, intill 4 cm lång, 3—5 mm tjock, på ytan mörkviolett till mörkgrå, inuti hvit till blekviolett.

Användning, insamling m. m. För medicinskt ändamål användas de vid lindrig värme, 40-50 grader C, väl torkade, från axen, innan rågen nått full mognad, insamlade sklerotierna (blåaktiga stora korn) af mjöldrygan: Secale cornutum.

Mjöldrygan, hvars lukt är svag, och smak fadd, är synnerligen skadlig för hälsan och bör städse noggrannt frånskiljas säden. Mjöldrygan bör såsom torkad förvaras i torra tillslutna lådor och icke utsättas för fukt. Mögliga, förvuxna, spruckna, bruna och af insekter skadade exemplar kunna icke användas utan måste förstöras, hälst uppbrännas.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.