IV. Växtdrogerna.

Vid insamling af medicinalväxter bör man noga tillse att endast sådana växter och växtdelar skördas, som äro användbara för medicinska ändamål. Det är därför nödvändigt att känna till hvad man skall insamla och af hvilka växter antingen hela örten eller endast särskilda växtdelar, en eller flera, skola skördas. Då man emellertid i skilda delar af landet i allmänhet icke har tillgång till alla för medicinska ändamål användbara växter, kommer insamlingen vanligen att omfatta endast vissa växter och växtslag. Häraf har man dock den fördel, att man lättare kan göra sig fullt förtrogen med det växtmaterial, som står en till buds, och att tillgodogörandet af detsamma kan anordnas ändamålsenligt och bedrifvas i större omfattning.

På grund häraf och för att det beträffande de i denna broskyr beskrifna medicinalväxterna skall lättare och öfverskådligare framgå, af hvilka växter hela örten eller enskilda växtdelar böra insamlas, har i nedanstående förteckning såväl växter som växtdroger sammanställts i grupper, ordnade efter drogens art med angifvande af dess i den finska farmakopén fastställda latinska namn.

Växtens namn.Växt, Växtdelar.Drogens latinska namn.
IslandslafvenHela växtenLichen islandicus.
MalörtBlad, knopp o. blombärande grenarHerba absintii.
GetporsBlad, blombärande årsskottHerba ledi.
PepparmyntaStjälkar med blad o. knoppbärande grenarHerba menthae piperitae./td>
Krusmynta"Herba menthae crispae.
TrädgårdstimjanBlombärande grenarHerba thymi.
Backtimjan"Herba serpylli.
MjölonrisBladetFolium uvae ursi.
Vattenklöfver"Folium menyanthis.
RöllekaBlommaFlos millefolii.
KamomillBlomkorgenFlos chamomillae.
KumminFruktenFructus carvi.
TibastFrukten (bären)Fructus mezerei.
En"Fructus juniperi.
Hallon"Fructus rubi idaei.
Blåbär"Fructus myrtilli.
Tranbär"Fructus oxycocci.
LinFröetSemen lini.
MattlummerSporerLycopodium. (Nikt.).
MjöldrygaSklerotierna af Claviceps purpureaSecale cornutum.
KalmusrotJordstamRhizoma calami.
Träjon & taggbräken"Rhizoma filicis.
Blodrot"Rhizoma tormentillae.
KvanneJordstam och rötterRadix angelicae.
Maskros"Radix taraxaci.
Vendelört"Radix valerianae.
EnRotvedenLignum juniperi.
HvitlökLökBulbus allii.
TibastBarkCortex mezerei.
Brakved"Cortex frangulae.

Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.