46. Vitlök.

Botanical name: 

46. Vitlök. Allium sativum L.

Odling. Vitlöken fordrar en varm, bördig, året förut nygödslad jord. Små lökar utsättas om hösten eller tidigt på våren i rader på 15 cm avstånd och med 10 cm mellan lökarna i raden samt 5 cm djupt. Alla uppskjutande blomstänglar avskäras under sommaren.

Skörd. På eftersommaren, när stjälkarna nedvissnat, upptages löken och torkas på ett vindsgolv eller annan luftig och mörk plats inomhus. Lökarna bindas därefter i flätor och upphängas på ett torrt ställe.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.