47. Vändelrot.

Botanical name: 

47. Vändelrot. Valeriana officinalis L.

Ortnamn. Bösne (Härjedalen), Vändelört, Vänört (Uppland).

Förekomst. Påträffas på fuktiga ängsmarker och stränder.

Utseende. Flerårig, omkring meterhög ört med rödaktig stjälk, parflikiga blad och små, rödlätta, i knippen sittande blommor.

Odling. Ehuru växten tycker om fuktig jord, bliva rotstockarna för medicinskt bruk bäst i lätt, torr jord. Förökningen sker lämpligast genom frösådd om våren i rader på 60 cm avstånd mellan raderna. Plantorna gallras, så att de komma på c:a 15-20 cm avstånd från varandra i raden. Förökningen kan även ske genom delning av äldre plantor. Vid odling företages skörden om hösten andra året.

Skörd. Tidigt om våren, innan bladen utvecklats, eller ännu hellre om hösten, sedan örten börjat vissna, uppgrävas rotstockarna med birötter och befrias utan att tvättas från vidhäftande jord samt torkas på luftigt och skuggigt ställe.

Torkningsresultat. 5 kg färska rotstockar lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.