36. Slåttergubbe.

Botanical name: 

36. Slåttergubbe. Arnica montana L.

Ortnamn. Horsafibla (Västergötland), Hästfibla (Närke, Värmland m. fl.), Hästros (Dalsland), Midsommarblomster, S:t Hansblomster (Skåne). I floror och botaniska läroböcker är benämningen hästfibla allmänt bruklig.

Förekomst. På slåtterängar och beteshagar, huvudsakligast i södra och västra Sverige, växer slåttergubben rätt allmänt. Mera sällsynt är den i andra delar av riket. De bästa insamlingsställena för växten äro Dalsland och Småland samt södra delen av Östergötland.

Utseende. Omkring halfmeterhög, flerårig växt med orangegula blommor.

Odling. Fröet insås helst med gräsfrö, som uppblandas med frö av slåttergubbe.

Skörd. Blomningstiden infaller under tiden juni-augusti. Efter hand som de äldre blomkorgarna blommat ut, framkomma nya, så att skörden å samma planta kan fortsätta en längre tid. Blomkorgarna i toppen lämna dock största avkastningen. De halvutslagna blomkorgarna insamlas vid torr väderlek utan skaft samt befrias omedelbart från det yttre, gröna omhöljet eller blomholken. Vid rensningen fattar man blomkorgen med vänstra handens tumme och pekfinger och själva blommorna mellan högra handens tumme, pek- och långfinger, så att strålblommorna komma att ligga raka mellan fingrarna. Därefter tryckes med vänstra handens fingrar på blomfästet, samtidigt som den högra handen föres nedåt. På detta sätt lossna blommorna lätt. Samtidigt bortplockas noga eventuellt bland blommorna befintliga larver. Rensningen sker bäst omedelbart efter plockningen. Man insamlar under 1-2 timmars tid i en korg så mycket blommor, som medhinnes under denna tid, och omedelbart därefter rensas det skördade. Det har nämligen visat sig, att rensningen sker långsammare och med större svårighet, om blommorna fått ligga några timmar efter insamlingen. Torkningen sker sedan på luftig, skuggig plats eller hastigt i solen.

1 kg färska blommor kunna insamlas och rensas per timme.

Torkningsresultat. 4 kg färska blommor lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.