35. Salvia.

Botanical name: 

35. Salvia. Salvia officinalis L.

Ortnamn. Luktebla (Skåne). För övrigt användes i södra Sverige även benämningen Salevia.

Utseende. Flerårig, omkring 50 cm hög halvbuske med kantiga, vitludna årsskott, avlånga, gråludna blad och violetta blommor.

Odling. Salvian förekommer emellanåt odlad i trädgårdarna, särskilt i södra Sverige. Skall den odlas för apoteksbehov, väljes för densamma en torr och solig växtplats och en ej alltför bördig jordmån. Den förökas dels genom delning av äldre stånd, dels genom sticklingar. Vid odling i större skala är frösådd att föredraga. Man utsår fröna i drivbänk tidigt om våren och utsätter plantorna på kalljord, så snart de uppnått för plantering lämplig storlek. Avståndet mellan såväl raderna som plantorna i raden bör vara 30-40 cm. Blomningstiden infaller i juli-augusti. Plantorna lämna från och med andra året tvenne skördar: den första i början av juli, den andra i september. Strax före blomningen toppas växten för erhållande av en rikare och vackrare efterskörd.

Skörd. De blad- och blombärande skotten avskäras vid basen, varefter bladen avrepas. 1-2 kg färska blad hinner man avrepa per timme. Vid repningen bortgår omkring 45 % i stjälkar. Torkningen sker på en luftig och skuggig plats.

Torkningsresultat. 5 kg färska blad lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.