34. Rölleka.

Botanical name: 

34. Rölleka. Achillea millefolium L.

Ortnamn. Backhumle (Hälsingland), Farfars tobak, Flengräs (Västerbotten), Fraggört (Småland), Karibacka (Västmanland), Millefolium (användes allmänt), Per i backe (Västerbotten, Ångermanland), Olsmässgräs (Västerbotten), Renfana (Närke, Småland, Södermanland, Väster- och Östergötland), Ölgräs (Hälsingland).

Förekomst. Mycket allmän över hela landet på torra gräsmarker och vanskötta trädor.

Utseende. Flerårig, omkring halvmeterhög, starkt kryddluktande växt med upptill vanligen grenig stjälk samt vita eller rödlätta blomkorgar. Den torde icke kunna förväxlas med någon annan växt annorstädes än möjligen i de landskap, där den oriktigt nog kallas "renfana", under vilket namn man i andra delar av riket åsyftar en helt annan växt.

Skörd. Blomningstiden varar från juni till oktober. Nyutslagna blomkorgar insamlas vid torr väderlek strax under förgreningsstället. De torkas i solen eller på luftig, skuggig plats. 3 kg färska blomkorgar kunna insamlas per timme.

Torkningsresultat. 4 kg färska blomkorgar lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.