33. Renfana.

Botanical name: 

33. Renfana. Tanacetum vulgare L.

Ortnamn. Batram (Västergötland).

Förekomst. Denna ört växer allmänt vild på torra ställen, såsom i stenrös, på dikeskanter o. s. v.

Utseende. Flerårig växt med glatt, meterhög, nedtill förvedad stjälk, mångdelade, ej sällan krusiga blad och gula, i täta kvastar samlade blomkorgar. Bör ej förväxlas med rölleka, som i Närke, Småland, Södermanland, Väster- och Östergötland även benämnes renfana.

Skörd. Under blomningstiden, i juli-september, insamlas vid torr väderlek blomkorgarna med möjligast korta skaft. De torkas i solen eller på luftig, skuggig plats.

3,5 kg färska blomkorgar kunna insamlas per timme.

Torkningsresultat. 4 kg färska blomkorgar lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.