32. Pepparmynta.

Botanical name: 

32. Pepparmynta. Se även: Krusmynta

Mentha piperita L.

Utseende. Flerårig, 40-100 cm hög växt med fyrkantig stjälk, motsatta, äggrunda blad och rödaktiga blommor.

Odling. Pepparmyntan växer visserligen i varje god jordmån men lämnar dock bästa resultatet i lätt, lucker, ej alltför lerhaltig jord samt i halvskuggigt, fuktigt men varmt läge. Året före planteringen gödslas jorden med kompost eller väl brunnen gödsel. Med största fördel kan man påföra jorden slam från dammar och diken. Pepparmyntan fordrar ombyte på jord. Lämpligast odlas den på jord, som burit korn som förfrukt.

Pepparmyntan utbreder sig ganska hastigt genom utlöpare. Dessa bilda nya plantor, under det att de gamla dö bort. Av denna orsak måste en anläggning pepparmynta omplanteras vartannat år. Vid nyanläggningar utsättas utlöparna tidigt om våren i rader på 20 cm avstånd mellan raderna och med 15 cm mellanrum mellan plantorna i raden. Förökningen sker uteslutande genom utlöpare, icke genom frö.

Skörd. Under blomningstiden insamlas bladen som fig. 32 b utvisar och torkas på en luftig och skuggig plats.

Torkningsresultat. 4 kg färsk vara lämna 1 kg torkad.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.