21. Krusmynta.

Botanical name: 

21. Krusmynta. Se även: Pepparmynta

Mentha crispa L.

Utseende. Flerårig, omkring 50 cm hög växt med oskaftade, oregelbundet inskurna blad och rödvioletta blommor i juli—augnsti. Varierar i många former.

Odling. Trives bäst i god, fuktig jordmån och på en något skuggig växtplats. Förökningen företages om hösten genom delning av äldre plantor. Odlingen sker i rader med 20 cm avstånd mellan raderna och 15 cm mellan plantorna i raden. Omplantering företages ungefär vart fjärde år. Frösådd bör beträffande denna växt icke ifrågakomma.

Skörd. Under blomningen, som inträffar under juli-aug., avskäras vid torr väderlek växtens övre blommande delar med vidsittande blad. Torkningen sker på en skuggig och luftig plats.

Torkningsresultat. 5 kg färsk vara lämna 1 kg torkad.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.