20. Kardbenedikt.

Botanical name: 

20. Cnicus benedictus L.

Utseende. Ettårig, 50-70 cm hög växt med grenig, klibbig stjälk samt gula, i skottspetsarna sittande, tinder juli-augusti framkommande blomkorgar.

Odling. Är ej särskilt nogräknad på jordmån men lämnar bästa resultatet i djup och bördig sådan. Fröet utsås tidigt om våren direkt på växtplatsen i rader med 60 cm mellanrum, och plantorna gallras, så att de komma på 25-30 cm avstånd från varandra i raden.

Skörd. Under blomningstiden avtagas bladen och den blommande grenspetsen. För frost äro bladen icke synnerligen ömtåliga, och det betyder därför icke så mycket, om en även rätt stark frost skulle inträffa, innan skörden avslutats. Torkningen sker på en skuggig och luftig plats inomhus. Omkring 3 kg färska blad kunna insamlas per timme.

Torkningsresultat. 5 kg färska blad lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.