31. Odört.

Botanical name: 

31. Odört. Conium maculatum L.

Förekomst. Anträffas rätt sparsamt invid gårdar, på åkrar och vägkanter i södra och mellersta Sverige.

Utseende. En tvåårig, matt grågrön, omkring meterhög ört, som liknar hundkäxen men särskiljes från denna, bland annat genom sin äckliga råttlukt och rödfläckiga stjälk.

Skörd. Under blomningen avskäres örtståndet på sätt, som av fig. 31 a framgår, samt torkas på luftigt och skuggigt ställe.

Torkningsresultat. 5 ½ kg färsk vara lämnar 1 kg torkad.

Anmärkning. Växten är mycket giftig.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.