34. Rölleka.

34. Rölleka.

(a. avskärningsställe; b. drog.)

Denna bild är från boken Våra Medicinalväxter, 1940, sida Rölleka.