2. Belladonna.

Botanical name: 

02. Belladonna. Atropa belladonna L.

Utseende. Flerårig, ända till 1.9 m hög växt med äggrunda eller ovala blad, violettbruna, nedtill gula blommor samt svarta, körsbärsliknande frukter.

Odling. Trives bäst i bördig, lucker och sandblandad jord. Fröet utsås helst om hösten i rader på 60 cm avstånd och tämligen tätt i raderna. Under följande september månad eller tidigt andra våren gallras plantorna, så att de komma på ett avstånd från varandra i raden av omkring 40 cm. De utgallrade plantorna utsättas omedelbart i rader på ovan angivna avstånd.

Skörd. Under andra sommaren (från sådden räknat) skördas bladen vid torr väderlek, när blomningen börjat. Blommorna avlägsnas, så snart de visa sig, utom på den plats, där man önskar skörda frö. Skörden kan fortsätta ända till långt fram på hösten. Även under tredje sommaren fortsättes skörden, men därefter raseras odlingen. Torkningen sker a en luftig, torr plats inomhus, varvid de färska bladen utbredas var för sig i ett enkelt lager. Så snart de kännas fullt torra, packas de hårt i en låda utan att skrynklas alltför mycket. Väl torkade blad skola ha en mörkgrön färg.

2 kg färska blad kunna skördas per timme.

Torkningsresultat. 7 kg färska blad lämna 1 kg torkade.

Anmärkning. Växten är mycket giftig, varför den, som skördar bladen, under arbetet bör undvika att med händerna beröra slemhinnorna i näsa och mun. Barn böra varnas för att smaka på bären.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.