3. Besksöta.

Botanical name: 

03. Besksöta. Solanum dulcamara L.

Ortnamn. Bittersöta (Västmanland), Kvesved (Småland, Värmland, Väster- och Östergötland, Uppland m. fl.), Matleds

kvistar(Västergötland), Trollbär (Närke).

Förekomst. På skuggiga och fuktiga ställ-en, företrädesvis invid sjöstränder, i nästan hela landet upp till Dalälven.

Utseende. Halvbuske med långa, smala, upptill örtartade grenar med helbräddade blad, de övre i allmänhet med flikar vid bas-en, violetta blomknippen och röda bär.

Skörd. De ett- till treåriga grenarna avtagas om våren, innan bladen utvecklats, eller om senhösten, befrias från blad- och blomrester samt sönderskäras i omkring halvcentimeter långa bitar, vilka sedan torkas på skuggig och luftig plats. Vid insamling i större skala sker sönderskärningen lämpligast i en vanlig hackelsemaskin.

Omkring 2 kg grenar kunna skördas och sönderhackas per timme.

Torkningsresultat. 3 kg färska grenar lämna 1 kg torkad vara.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.