4. Blodrot.

Botanical name: 

04. Blodrot. Potentilla erecta (L.) Dalla Torre.

Ortnamn. Blodstilla (Västergötland), Fårarot (Skåne), Solöjda (Västerbotten).

Förekomst. Allmän på gräsmarker över hela landet.

Utseende. Mångårig ört med 15-30 cm långa stjälkar med 3-5 fingrade, på båda sidor gröna blad och 4-taliga, gula blommor.

Skörd. Om våren, innan bladen slagit ut, eller om hösten, då örtståndet börjar vissna, uppgrävas rotstockarna, befrias väl från jord och birötter samt torkas på luftig plats. För att man vid skörden skall kunna veta, var rotstockarna äro att söka, är det lämpligt att under växttiden medelst pinnar utmärka de platser, där blodroten förekommer.3 kg färska rotstockar kunna insamlas per timme.

Torkningsresultat. 2 ½ kg färska rotstockar lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.