5. Blåbär.

Botanical name: 

05. Blåbär. Myrtillus nigra Gilib. (Vaccinium myrtillus L.)

Ortnamn. Klyngen (Skåne), Slinder, Slinner (Västergötland),Slinnen (Småland).

Förekomst. Blåbärsriset förekommer mycket allmänt över hela riket men allra ymnigast i Småland, Värmland, Dalarne samt Norrland.

Utseende. Halvbuske med ovala, sågade, på båda sidor ljusgröna blad och vanligen blådaggiga bär.

Skörd. De fullt mogna men ej övermogna bären plockas vid torr väderlek. Plockningen sker snabbast med maskin. Av de många bärplockningsmaskiner, som finnas i handeln, har den, som tillverkas vid Wennborgs snickerifabrik, Habo, visat sig vara den bästa. Med denna maskin kan man vid god bärtillgång plocka omkring 9 kg blåbär per timme.

Efter plockningen torkas bären först under ett par dygn i solen och därefter antingen i särskilda torkapparater på järnspiseln eller också i bakugnar. Vid regnig väderlek måste na turligtvis hela torkningen ske vid eldvärme. Efter torkningen rensas bären noga.

Torkningsresultat. 6 kg färska bär lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.