6. Bockrot.

Botanical name: 

06. Bockrot. Pimpinella saxifraga. L.

Ortnamn. Backanis är det inom litteraturen vanligaste namnet men synes vara tämligen okänt bland allmogen. För övrigt förekomma benämningar na Anis, Vildanis, Ängsanis, Pimpinell m. fl. Roten benämnes på apoteken pimpinellrot .

Förekomst. Växer allmänt vild på torra, steniga ängsbackar över nästan hela landet.

Utseende. Mångårig ört med grenig, vanligen småluden stjälk, parbladigt delade blad och små, vita eller rödlätta blommor i juli-september.

Skörd. Hos denna växt är det rötterna, som insamlas för apoteksbehov. Insamlingen sker med tillhjälp av en spade antingen om hösten, då örtståndet börjar nedvissna, eller ock om våren, innan bladen slagit ut.

För att man vid skörden skall finna rötterna, utmärkas under sommaren medelst pinnar de platser, där bockroten förekommer ymnigt.

Rötterna befrias så mycket som möjligt från jord och fina rotgrenar, avsköljas sedan hastigt i vatten och läggas därefter att torka vid vanlig rumstemperatur på luftig plats inomhus.

Torkningsresultat. 4 kg färska rötter lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.