29. Mjöldryga.

Botanical name: 

29. Mjöldryga. Claviceps purpurea Tulasne.

Ortnamn. Bockahorn (Halland, Småland), Brand (Västergötland), Meldröja (Skåne), Mjölöka (Bohuslän, Värmland, Västergötland, Västmanland, Uppland), Rulöja (Skåne), Röna (Västergötland).

Utseende. Mjöldrygan är en trekantig, på ytan svartviolett, inuti vit parasitsvamp av intill 3 cm längd, som särskilt under fuktiga somrar uppträder ganska allmänt i rågaxen.

Skörd. Vid rågens tröskning eller förmalning uppsamlas noga alla mjöldrygor. De torkas därefter i en temperatur, ej överstigande 50 grader. Den mesta mjöldrygan erhålles från kvarnarna, där man mycket omsorgsfullt måste avskilja den giftiga mjöldrygan från den till förmalning avsedda säden.

Anmärkning. Mjöldrygan är mycket giftig.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.