28. Mattlummer.

Botanical name: 

28. Mattlummer. Lycopodium clavatum L.

Ortnamn. Blagmjöl, Fjuttgräs (Hälsingland), Flusstrött (Dalarne), Futt (Västergötland), Gåsvittje (Västerbotten), Jämna (Västmanland), Kalvareva (Närke, Västergötland), Kattekrut (Dalsland), Klippris (Småland), Kråkfötter (Härjedalen), Kråkstege (Jämtland), Käringkrut (Västerbotten), Lummer (Bohuslän, Närke, Skåne, Väster- och Östergötland m. fl.), Lummergräs (Närke), Mattegräs (Västergötland), Mattris (Värmland), Nikt, Puff (Småland), Revgräs (Skåne), Rävgräs (Halland, Västerbotten), Rävsvans (Dalsland), Rumpa (Skåne). De mogna sporerna benämnas på apoteken Nikt.

Förekomst. Allmän, särskilt i barrskogar och å lövbackar.

Utseende. En i meterlånga revor krypande, mångårig växt, tätt besatt med små, barrlika, hårspetsade, ständigt gröna blad och på upprätta skaft sittande, vid mognaden ljusgula ax.

Skörd. När axen under juli-augusti antagit en svavelgul färg, insamlas de vid torr väderlek samt torkas på papper i solen. Efter torkningen bultas axen över en hårsikt, och det gula pulvret uppsamlas.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.