17. Isop.

Botanical name: 

17. Isop. Hyssopus officinalis L.

Utseende. En flerårig, 40-50 cm hög halvbuske med smalt lansettlika, helbräddade blad och vanligen mörkblåa blommor.

Odling. Den odlas ofta i trädgårdarna såsom kantväxt vid rabatter och grupper. Såsom medicinalväxt odlas den i rader på 30 cm avstånd såväl mellan raderna som mellan plantorna i raden. Fröet kan antingen utsås direkt på kalljord tidigt om våren eller också i halvvarm drivbänk under senare hälften av Mars, då plantorna utsättas på kalljord i slutet av maj. Vid frösådd direkt på kalljord måste gallring ske, där plantorna uppkommit för tätt. Isop går väl till i varje god trädgårdsjord.

Skörd. Så snart blomningen börjat, avskäras de blommande skotten så långt ned, som bladen äro fullkomligt friska, samt torkas på en luftig och skuggig plats. I Skåne kan man vissa år erhålla två skördar på en sommar.

Torkningsresultat. 4 kg färsk vara lämna 1 kg torkad.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.