18. Kalmus.

Botanical name: 

18. Kalmus. Acorus calamus L.

Ortnamn. Rotstocken benämnes Kalmarerot, Kalmerot, Kallmansrot, Kalmusrot, benämningar, som bland allmogen ofta avse hela växten.

Förekomst. Växer vild på många ställen i södra och mellersta Sverige vid insjöar, åar och dammar.

Utseende. Flerårig växt med meterlånga, svärdlika blad och små, gulgröna, i kolv sammangyttrade blommor, som börja framkomma under juli.

Skörd. Tidigt om våren, innan bladen utvecklats, eller ännu hellre på hösten, sedan stängel och blad börjat vissna, upptagas rotstockarna. De avsköljas hastigt i vatten och befrias, utan att skalas, från bladrester och birötter samt torkas inomhus på luftig plats vid vanlig rumstemperatur. Grövre rotstockar klyvas utefter längden före torkningen. För att man vid skörden skall kunna hitta på rotstockarna, böra plantbestånden under sommaren utmärkas med pinnar.

Omkring 2 kg färska rotstockar kunna insamlas och rensas per timme.

Torkningsresultat. 4,5 kg färska rotstockar lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.