14. Getpors.

14. Getpors.

(a. avskärningsställe; b. drog.)

Denna bild är från boken Våra Medicinalväxter, 1940, sida Getpors.