14. Getpors.

Botanical name: 

14. Getpors. Ledum palustre L.

Ortnamn. Getklöva (Jämtland), Lusris (Värmland), Myrpors (Dalarne, Västerbotten), Pors (Närke, Skåne, Småland, Värmland, Västergötland m. fl.), Skvackra (Närke, Småland), Skvattram (Uppland och Östergötland samt allmänt inom den botaniska litteraturen), Svkättra (Västergötland), Sväcken, Sväckra (Småland).

Förekomst. Allmän i tuviga skogskärr och myrar över nästan hela landet.

Utseende. ½ - 1 m hög buskartad växt med rostbruna grenar och stark kåd- eller kryddlukt. Blommor vita i flocklik samling.

Skörd. Under blomningstiden, i juni-juli, avskäras vid torr väderlek medelst kniv eller sekatör de brunulliga årsskotten med fullt utslagna blommor och torkas på luftig, skuggig plats. 3 kg färska årsskott kunna insamlas per timme.

Torkningsresultat. 2 kg färsk vara lämna 1 kg torkad.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.