13. Getapel.

Botanical name: 

13. Getapel. Se även: Brakved

Rhamnus cathartica L.

Ortnamn. Törne (Halland, Skåne), Valbjörk (Närke, Västergötland). Det i litteraturen ofta förekommande namnet Vägtorn synes vara tämligen okänt bland allmogen.

Förekomst. Påträffas i södra och mellersta Sverige i backar och stenrös, någon gång även i lundar och då ofta i sällskap med brakvedsbusken. Förekommer dock mera sparsamt än denna.

Utseende. Getapeln, som är en 3-5 m hög buske, särskiljes lätt på bladen från brakveden. Hos brakveden är dessa nämligen helbräddade, under det att de hos getapeln äro sågade. Grenarna hos den sistnämnda äro tornspetsade.

Skörd. Barken tillvaratages på samma sätt som hos brakveden.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.