40. Styvmorsviol.

40. Styvmorsviol.

(a. avskärningsställe; b.drog.)

Denna bild är från boken Våra Medicinalväxter, 1940, sida Styvmorsviol.