40. Styvmorsviol.

Botanical name: 

40. Styvmorsviol. Viola tricolor L.

Ortnamn. Blålock (Bohuslän), Käringtand (Dalsland), Natt och dag (Bohuslän, Uppland, Ångermanland m. fl.), Sanct Ola tuppar (Härjedalen), Skatblomma, Skatblomster (Småland, Västergötland), Skatros (Västergötland), Solblomma (Hälsingland), Svalblomster, Tjäleblommor (Jämtland), Vildpensé (Västerbotten). För övrigt användes allmänt namnet Styvmorsblomma.

Förekomst. Mycket allmän på åkrar, berg, ängsbackar o. s. v. över hela landet.

Utseende. Omkring 10 cm hög, ettårig ört med äggrunda eller avlånga, naggade blad samt långskaftade, flerfärgade blommor.

Skörd. Insamlas lämpligast under försommaren, då växten blommar som rikligast. Vid torr väderlek avskär man växtens alla blad- och blombärande delar och torkar dessa på en luftig och skuggig plats.

Torkningsresultat. 5 kg färsk vara lämna 1 kg torkad.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.