39. Stensöta.

Botanical name: 

39. Stensöta. Polypodium vulgare L.

Ortnamn. Bergsöta (Bohuslän), Hällsöta (Hälsingland, Småland).

Förekomst. Allmän på klippväggar, stubbar, mossiga stenar m. fl. ställen.

Utseende. Omkring 25 cm hög växt med avlånga blad med skiftesvisa, trubbsågade flikar.

Skörd. Under september-oktober månader insamlas rotstockarna vid torr väderlek, befrias från bladskaft, birötter och vidhäftande jord samt torkas på luftig och skuggig plats.

Torkningsresultat. 2 ½ kg färska rotstockar lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.