41. Svarta vinbär.

Botanical name: 

41. Svarta vinbär. Ribus nigrum L.

Förekomst. Växer vild här och där på skuggiga och något fuktiga platser, men för övrigt odlas den snart sagt i varenda trädgård i hela landet.

Skörd. Omedelbart efter bärskörden avrepas bladen vid torr väderlek. För att vara användbara måste bladen vara fullkomligt friska och gröna samt ej angripna av rost eller andra parasiter. De torkas därefter på luftig och skuggig plats. 20-25 kg färska blad kunna insamlas per timme.

Torkningsresultat. 3 kg färska blad lämna 1 kg torkade.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.