42. Tall.

Botanical name: 

42. Tall. Pinus silvestris L.

Ortnamn. Buske (Härjedalen), Fere (Blekinge, Skåne, Småland). Fur och Fura äro ävenledes allmänt gängse namn.

Förekomst. Allmän över hela landet.

Skörd. Från tallens sidogrenar (ej från toppgrenarna) avplockas vid torr väderlek om våren de späda, nyutvuxna, ljusbruna, kådrika skotten. Så snart dessa uppnått omkring 2 cm längd, måste skörden avslutas, enär skotten såsom mera utvuxna äro odugliga. De insamlade skotten, som benämnas tallstrunt, torkas på luftig och skuggig plats. Omkring 1 kg färsk tallstrunt kan insamlas per timme.

Torkningsresultat. 3 kg färsk tallstrunt lämna 1 kg torkad.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.