43. Timjan.

Botanical name: 

43. Timjan. Se även: Backtimjan

Thymus vulgaris L.

Utseende. Omkring 20 cm hög dvärgbuske med avlånga blad och ljusröda blommor.

Odling. Timjan odlas i köksträdgårdarna mest såsom ettårig. Som medicinalväxt låter man den kvarstå flera år på samma plats, vilket mycket väl kan ske, åtminstone i Skåne. Den lyckas bäst på grus- eller sandblandad mylla samt på en varmt och soligt belägen växtplats. I södra delarna av landet utsås fröet tidigt om våren direkt på kalljord i rader med 20 cm avstånd mellan raderna. Plantorna gallras, så snart de uppkommit, så att de komma på ungefär 10 cm avstånd från varandra. Fröet är mycket fint, varför endast helt grunda fåror uppdragas. Är jorden det minsta uttorkad, vattnas grundligt i fårorna före sådden. Fröna behöva ungefär ett par veckor för att gro. Uppåt landet uppdragas plantorna i drivbänk samt utsättas på kalljord under senare hälften av maj.

Skörd. När blomningstiden inträder, avskäras växtens övre blommande delar och torkas på luftig och skuggig plats.

Torkningsresultat. 3 kg färsk vara lämna 1 kg torkad.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.