43. Timjan.

43. Timjan.

(a. avskärningsställe; b.drog.)

Denna bild är från boken Våra Medicinalväxter, 1940, sida Timjan.