Katko. Täplikäs katko (Conium maculatum. L.)

Botanical name: 

Kuva 6. Katko ja sen hedelmä. Suomessa Katko on jotensakin harwinainen. Se kaswaa kuiwilla paikoilla, pelloilla y. m. s., tawallisesti likellä taloja, raunoilla, teiden warsilla, soraläjillä j. n. e. Se on usein sangen korkea, ontto, aiwan kalju putkikaswi, jonka warsi on yläpuolelta uurteinen, runsashaarainen sekä tywipuolelta punaisenruskeiden täplien kirjaama. Lehdet päältäpäin tummanwihreät ja kiillottomat, alapuolelta waaleamman wihreät ja kiiltäwät. -- Kukat walkeita, kehittywät heinä--elokuussa.

Kaswi on hywin myrkyllinen. Tuoreana, semminkin lakastuneena ja jos sitä sormilla hieroo, on sillä ilkeä, rotan wirtsalle wiwahtawa haju. Maku on hiuka suolaisen kitkerä.

Tästä kaswista tulewat lehdet käytäntöön. Ne kootaan kukkimisen aikaan tai juuri ennen kukkimista. Paksuja lehtiruotia tai warsia ei saa ottaa mukaan. -- Kuiwattuina menettäwät lehdet johonkin määrin ilkeän hajunsa. -- Myrkyllisyytensä tähden owat ne säilytettäwät warowasti ja erillään muista kasweista hywin suljetussa astiassa.

Maksetaan 1:50 penniä kilolta.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.