Paatsama, Pajahtin, Pajari (Rhamnus frangula. L.)

Botanical name: 

Kuva 5. Paatsama. On Suomessa yleisesti metsissä, metsäniityillä, kosteilla paikoilla, jokien ja purojen warsilla y. m. noin 1,0 - 2,5 metrin korkuiseksi kaswawa pensaspuu. Kukat owat pieniä ja walkeita, wihreään wiwahtawia, lehtihankaisia, lehdet soikeita, ehytlaitaisia. Hedelmä on herneenkokoinen, raakana punainen, kypsänä musta luumarja.

Paatsaman kuori otetaan kewäällä touko- tai kesäkuussa ennen kukkimista nuorista rungoista tai sileistä sormenpaksuisista oksista ja kuiwataan auringon paisteessa. Tuoreana on kuorella ilkeä haju ja oksennuttawa, äyteä maku. Tämä ominaisuus kuitenkin häwiää aikaa myöten, jonka wuoksi apteekeissa käytetään wähintään wuoden päiwät säilytettyjä kuoria. Sentähden on Paatsaman kuoria myydessä paras ilmoittaa milloin kuoret on koottu.

Maksetaan 40 penniä kilolta.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.