Näsiäinen (Daphne Mezereum. L.)

Botanical name: 

Kuva 14. Näsiäinen kukkiessa ja hedelmää kantaessa... Näsiäinen on ainakin Etelä-Suomessa jotensakin yleinen, tawataan Lapissa asti. Se on lehdoissa ja muuten wäkewillä mailla kaswawa kapealehtinen pensas, jonka punaiset, hywänhajuiset kukat puhkeawat jo aikaiseen kewäällä, ennenkuin lehdetkään owat kehittyneet. Sen punaiset marjat samoinkuin kuori owat kirpeä makuisia ja warsinkin marjat myrkyllisiä.

Ennen käytettiin apteekeissa näsiäisen kuoria ja marjoja paljon enemmän kuin nykyään, jolloin ainoastaan marjat owat käytännössä. Kuiwattuina owat ne ruskeita ja myrkyllisyytensä wuoksi ne owat tarkasti säilytettäwät.

Maksetaan 2 mk. kilolta.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.