Kumina (Carum carvi. L.)

Botanical name: 

Kuva 13. Kumina. Kumina on pientareilla, tienwierillä ja niityillä yli koko Suomen tawallinen, kalju, hienouurteinen noin 30-60 senttim. korkuinen putkikaswi walkeilla kukilla. Lehdet parijakoiset, liuskat hienojakoisia. Hedelmä on pitkulainen ja ruskea, selkäpuolella 3 hienoa harjua.

"Kuminoiden", s. o. kumina-kaswin hedelmien käyttäminen taloudessa on wanhastaan tunnettua. Ne owat kerättäwät aiwan kypsinä ja kuiwina, puhdistettawat ja säilytettäwät suljetuissa astioissa, jolloin ne parhaiten säilyttäwät ryytihajunsa sekä makunsa.

Maksetaan 60 penniä kilolta.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.