Koimaruna, Mali (Arthemisia Absinthium. L.)

Botanical name: 

Kuva 10. Koimaruna. On yli Suomen lewinnyt ja tunnettu. Kotilääkkeeksi sitä on käytetty ennen aikaan hywinkin paljon sekä koita wastaan, josta se on saanut nimen Koiruoho eli Koimaruna. Se kaswaa kylissä, pihoilla ja teiden warsilla, pinetareilla y. m. ja tunnetaan helposti wäkewästä hajustaan, jonka kautta se eroaa muista Marunalajeista. Kaswin warsi, kukkaperät ja lehdet owat hienon karwan peittämiä, jonka wuoksi koko kaswi on harmaa, lehdet melken walkeita. Kukat keltaisia.

Koimaruna on kerättäwä täydessä kukassa ollessaan. Siitä otetaan hienoimmat oksat kukkineen, lehtineen noin 8 - 10 sentimetrin pituudelta. Kuiwattawa ja säilytettäwä erillään muista.

Maksetaan 45 penniä kilolta.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.