Johanneksen kukka, Saunakukka, Kamelisaunio (Matricaria chamomilla. L.)

Kuva 9. Johanneksen kukka. Käytetään hywin paljon lääkkeeksi, jonka tähden sillä on suuri menekki apteekkeihin. Se kaswaa kuiwilla kylätienoilla, pelloilla, teiden warsilla, ylimalkaan wiljellyillä paikoilla; sillä on wahwa, makea ryytihaju, tuoreessa kaswissa wähän mansikan tai omenan hajuun wiwahtawa. -- Johanneksenkukka on kalju ruohokaswi hienojakoisilla ja hienoliuskaisilla lehdillä; kielikukkaset owat walkeita, taaskäänteisiä. Näitten tuntomerkkien kautta eroaa se muista Saunakukkasista (M. inodora L.: on hajuton, M. discoidea. L.: puuttuuu walkeat kielikukkaset).

Kukat owat kerättäwät ilman kukkawartta kuiwalla säällä heti kukkien puhjettua, huolellisesti, aiwan hienoihin kerroksiin lewitettyinä nopeasti kuiwattawat ja hywin säilytettäwät. Kosteina kootut ja huonosti kuiwatut kukat menettäwät wärinsä ja ryytihajunsa. Sitä paitsi niihin pyrkii hyönteisiä, jotka pian kokonaan häwittäwät kootun tawaran.

Maksetaan 1 mk. 50 p:iä kilolta.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.