Kataja (Juniperus communis. L.)

Botanical name: 

Kuva 12. Kataja. Katajasta tulewat marjat apteekissa käytäntöön. Ne walmistuwat wasta toisena wuotena ja owat täysin kypsyneinä ja terweinä ikäänkuin hienon kasteen peittämiä ja mustan sinisiä. Maultaan pihkaiset ja makeat. Kypsymättömät, wihreän-ruskeat tai liian wanhat, punaisen ruskeat ja kuiwat sekä kurtistuneet marjat, jotka puristaessa helposti särkywät, owat apteekkeihin kelpaamattomat.

Katajanmarjat kerätään syksyllä ja lewitetään lattialle tai muulle sopiwalle paikalle kuiwamaan. Silloin, tällöin kohennellaan niitä warowasti, ett'ei marjat mene rikki. Uuni- tai muuta keinotekoista lämpöä käyttämällä niitä ei saa kuiwata. -- Hywin kuiwattuina owat marjat kiiltäwän mustanruskeita. Uunissa ja warsinkin liika lämpimässä kuiwatut katajanmarjat owat mustia ja kurttuisia. -- Paitsi apteekkeihin otetaan näitä olutpanimoihin. Myöskin käytetään katajanmarjoja warsinkin Itä-Suomessa sahdin walmistukseen.

Maksetaan 25 p. kilolta.


Neuwoja Lääkekaswien kokoojille, 1898, kirjoittanut Karl Th. Hällström.