Keinot ja korvikkeet käyttöön!

Kuva 1. "Konsti miästä auttaa, miäs ko konstin muistaa."
(Satakuntalainen sananparsi.)

Suomen kansa ei ole koskaan laiskuutensa tai saamattomuutensa takia tarvikkeiden niukkuutta kärsinyt. Suurempien kansojen keskinäiset sodat ja luonnon aiheuttamat vaikeudet, kuten katovuodet, ovat saattaneet tämän kansan sangen usein taistelemaan puutetta vastaan. Historiamme todistaa, että kerran toisensa jälkeen ovat-suomalaiset selviytyneet sekä aineellisesti että henkisesti tukalista ajoista voittajina ja entistä sitkistyneempinä ja tarmokkaampina luoneet nopeasti jälleen keskuuteensa hyvinvoinnin. Mutta historiamme osoittaa myös, että juuri kun kaikinpuolinen hyvinvointi on saatu palautetuksi ja entistä kukoistavampi aika on alkaassa, on meidät jälleen suistettu kestämään puutteen vuosia.

Olemme nytkin joutuneet puutteen lujaan puristukseen. Jopa niin ankaraan kamppailuun olemassaolostamme, että meitä ei uhkaa ainoastaan tarvikkeiden puute, vaan myös ulkonainen vihollinen. Viimemainitusta olemme selvinneet voitollisesti, mutta miten kykenemme torjumaan ensinmainitun? Nykyaikainen sota on totaalista, ja siksi puutteen torjuminen on aivan yhtä arvokasta taistelua olemassaolostamme kuin asemiesten toiminta tulirintamalla. Jos me sorrumme puutteeseen, silloin tulirintamallakin saavutetut voitot ovat merkityksettömiä. Tämän takia on kotirintamalla kaikki voimat ponnistettava taisteluun tarvikkeiden puutetta vastaan.

Me emme yksin nykyisin kamppaile taloudellisissa vaikeuksissa. Kaikkialla maailmassa käydään samaa taistelua. Lohdutuksenamme on se, etteivät meidän vaikeutemme ole kaikkein suurimpia. Monissa maissa maissa on taloudellinen tilanne paljon vakavampi kuin meillä. Mutta tämä ei oikeuta meitä omahyväiseen velttouteen. Sota jatkuu edelleen ja tarvikkeiden puute voi meidänkin kohdallamme käydä nykyistä tuntuvammaksi. Siksi on meidän otettava oppia historiastamme, omaksuttava Saarijärven Paavon sisukas mieli ja esivanhempaimme keinot pulan torjumisessa. Sillä miksi me emme pystyisi tästä selviytymään, kun kerran esivanhempamme ovat onnellisesti ohittaneet monet paljon vaikeammatkin tilanteet? Meidän on vain itse kunkin reippaasti turvauduttava vanhoihin koeteltuihin korvikkeisiin, keksittävä uusia keinoja ja vastikkeita ja omaksuttava empimättä teollisuutemme luomat pula-ajan tavarat. Samalla meistä jokaisen on muistettava, että mitään taistelua ei voi voittaa yksi sotamies, vaan kokonainen, lujatahtoihen ja kurinalainen armeija. Kotirintaman perheenemännät, -isät ja lapsetkin muodostavat nyt yhtenäisen armeijan taistelussa puutetta vastaan. Tämän armeijan yhteishengestä riippuu tuntuvasti se, miten vähin vaurioin me nykyisestä pulasta selviydymme.

Tämän kirjan tarkoituksena on pieneltä osaltaan lievittää nykyistä tarvikkeiden niukkuutta. Tähän teokseen on koottu aikaisemmin julkisuudessa selostettuja keinoja ja korvikkeita ja liitetty mukaan myös sellaisia, jotka eivät ole olleet yleisesti tunnettuja. Niinikään selostetaan vanhojen tarvikkeiden huolellista hoitoa ja niiden "jatkamista" korvikeaineiksilla sekä myös erinäisten tarvikkeiden puutteen syitä, koska suomalainen ei usko, ennenkuin tietää asian oikean laidan. Tämä kirja ei pyri suinkaan olemaan täydellinen alallaan -- uusia "pulantorjujiahan" keksitään ja voidaan keksiä ehtimiseen. Aikaisemmin on jo ilmestynyt joukko kirjasia, joissa esitellään keinoja ja korvikkeita pulan lievittämiseksi. Nämä kirjaset on lueteltu loppusivuilla, ja suosittelemme niitä lämpimästi. Tärkeätähän on, että pula-ajan keksinnöt saadaan mahdollisimman laajojen kansankerrosten tietoon.

Tämän kirjan toimittaminen ei olisi ollut mahdollista ilman eräitten asiantuntijain aulista apua. Neuvoja ja ohjeita ovat hyväntahtoisesti antaneet mm. talousopettajat Kerttu Olsonen, Minna Koivisto ja Toini Syvälahti, konsulentit Maiju Gebhard ja Saimi Latonen, maat. ja metsät. kandidaatit Toini ja Erkki Virnes sekä U. J. Peusa, fil. maisterit Kerttu Sihvonen ja Elli Saurio, toimittaja Mary Olki sekä mainospäällikkö N. Lahtinen. Edelleen ovat seuraavat henkilöt avustaneet korvikekeksinnöillään: Aina Ahlberg, Juho Turunen, Veikko J. Ek, Aino Hyvönen, Irene Ingman, Helmi Vihersalo, Hj. Arimaa, Jenny Laukkanen, N. Taasi, Antti S. Uotila, Lauri Kurttila, Tuulikki Jussila ja Esko Eerola. Kaikille edellämainituille mitä parhaimmat kiitokset.

Kun sota on katkaissut useimpien jokapäiväisten kulutustarvikkeittemme tuontitiet, on meidän nyt saatava niitä vastaavia tuotteita mahdollisimman paljon kotimaasta. Vain tällä tavalla me voimme ohittaa nykyisen pula-ajan. Meillä onkin tähän paljon mahdollisuuksia, kunhan keksimme kaikki käyttökelpoiset luonnonvaraiset tuotteemme ja opimme niitä oikein käyttämään. Myös tulevina rauhan vuosina on kansantaloudellemme varmasti paljon hyötyä niistä pula-ajan keksinnöistä ja havainnoista, joita nykyisin tehdään.

Helsingissä, huhtikuun 3 päivänä 1943.

Toimittaja.


Pois Pula ja Puutteet, 1943, kirjoittanut Untamo Utrio.