006. Paris Quadrifolia. Trollbars-ört.

Botanical name: 

006. Paris Quadrifolia. Trollbars-ört. Ormbär. Hållbär. Solögon. — Bjöndbär. Troldbär. Lusebär. Räfbär. Svinbär. Firblad. Wintersto. På Finska: Sudensilmä, Sudenmarja.

Bladen 4, eggformiga, sitta liksom i en krans omkring örtstjelken. blombladen 4, jemnbreda. Blomfodret 4:deldt. Bären hafva fyra rum för frön.

Linn. Flora Su. p. 131. Cl. 8. Octandria. 4:gyn. —
Liljebl. Sv. Flora, s. 187. Kl. 7. Tiemänningar. —
Bergii Mat. Med. p. 311. —
Flora d. Wetterau v. Gärtner, Meyer u. Scherbius 1802—3. —
Retz. Fl. oec. s. 488. —
Pharm. Suec. Paris, Herba.


Vexer på skugglika ställen bland hassel och andra löfträdsbuskar. Blommar i Maj och Juni med en enda blekgrön blomma på hvart stånd. Bäret är svartblått, icke fullkomligen rundt. Vanliga kännemärket på denna vext är dess 4 örtblad, sittande i kors, hvarifrån blomstjelken utskjuter; men den träffas äfven, fast mera sällsynt, med 5 till 6—7 örtblad, då äfven ståndarnas antal plär vara ökadt. Roten är mångårig.

Om vexten nyttjas färsk invertes, så laxerar den starkt; men torkad och pulveriserad anses den äfven vara svettdrifvande. Mot konvulsioner, kikhosta, krampkolik och stygn i bröstet skall den med förmån vara försökt, i synnerhet de torkade och sönderstötta bären. Saften af de friska bären säges hafva gagnat i ögonfluss. Örtbladen samlade före blomnings tiden, torkade och sedan kokade i vatten, sätta gul färg på linne som förut är betadt i alunvatten. Omogna bär ge grön färg åt miniatur-målare. Men roten så väl som bären invertes tagna förorsaka kräkning och kolik: de döda åtskilliga djur, t. ex. Höns.

Tab. Örten, blommande, i nat. storlek. — a. en ståndare. — b. pistillen. — c. bäret på tvern afskurit. — d. ett frö. — e. ett sådant klufvit.


Svensk Botanik, band 1, 1815. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.