Svensk Botanik, band 1, 1815.

Svensk Botanik

Utgifven av

J. W. Palmstruch,

och å nyo upplagd af

G. J. Billberg.

Första Bandet.

Med Konungens nådigste Privilegium.


Växter 1—72.


Stockholm,

Tryckt hos Carl Delén, 1815.


Svensk Botanik, band 1, 1815 (andra upplagan). Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.