064. Aethusa cynapium.

064. Aethusa cynapium.

— Tab. a. en blomma särskilt tecknad. — b. tvenne frön, hopsittande, ofvanifrån sedda. — c. tvenne frön, åtskilda, i naturlig storlek.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Aethusa cynapium.