068. Urtica dioica.

068. Urtica dioica.

Tab. — a. ett hänge (amentum) med honblomster. — b. ett förstoradt honblomster. — c. ett förstoradt frö. — d. — förstoradt hanblomster med dess bägarelika håningshus. — e. förstoradt hår af dem, som göra nässelbränning. — f. ett dylikt med afbruten spets och utpressad vätska.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Urtica dioica.