071. Lolium perenne.

071. Lolium perenne.

Tab. — a. ett förstoradt småax. — b. ett fruktämne med 2 pistiller, 3 ståndare och håningshus.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Lolium perenne.