084. Holcus lanatus.

084. Holcus lanatus.

Tab. — fig. a. blomfodret med sina 2:ne blomster uppflyttade och förstorade — b. fruktämnet till hanblom. c. detsamma till hermafrodit — d. frön.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Holcus lanatus.