086. Acer platanoides.

086. Acer platanoides.

Tab. — fig. a. en så kallad hanblomma innan honan uppvuxit — b. en 2könad blomma — c. en så kallad honblomma — d. 2 hopsittande fröhus med sina vingar.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Acer platanoides.