089. Allium schoenoprasum.

089. Allium schoenoprasum.

Tab. — fig. a. ett blomblad med en derpå sittande hane — b. fruktämne med pistill.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Allium schoenoprasum.